Czas trwania Rodzaj i forma działań edukacyjnych
6.45-9:00 Zabawy swobodne dzieci i z niewielkim udziałem nauczyciela: zabawy konstrukcyjne, tematyczne z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych  M. Montessorii, zabawy  plastyczne gry i zabawy stolikowe, układanki, puzzle inne aktywności podejmowane z inicjatywy dziecka .
9.00-9.30 Inne formy aktywizowania dziecka:  zorganizowane formy aktywności psychoruchowej : zabawy orientacyjno-porządkowe, czynności organizacyjne i porządkowe oraz higieniczne ( mycie rąk, toaleta).   Przygotowanie do wspólnego posiłku , ŚNIADANIE
9.30-12:00 Organizacja zajęć wychowawczych i dydaktycznych. Rozwijanie aktywności intelektualnej, rozwijanie mowy i myślenia, kształtowanie gotowości do podjęcia nauki czytania i pisania , edukacja matematyczne, wprowadzanie nowych treści i tworzenie warunków do nabywania umiejętności w obrębie wszystkich obszarów edukacyjnych. Podejmowanie działań wspierających wielostronny rozwój dziecka – emocjonalny, intelektualny i ruchowy.Zabawy swobodne dzieci i z niewielkim udziałem nauczyciela: zabawy konstrukcyjne, tematyczne z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych M. Montessorii, oraz  zabawy plastyczne gry i zabawy stolikowe, układanki, puzzle inne aktywności podejmowane z inicjatywy dziecka .

Przygotowanie do wyjścia dzieci na świeże powietrze:  do ogrodu, na spacer, lub wycieczkę.

Organizacja pobytu dzieci  na świeżym powietrzu: dowolne i zorganizowane formy aktywności psychoruchowe- gry i zabawy ruchowe, zawody sportowe, obserwacje przyrodnicze i meteorologiczne, prace porządkowe.

W przypadku przeciwwskazań meteorologicznych/pogodowych organizacja ……

Zabawy ruchowe, ogólnorozwojowe, warsztaty plastyczne

12.00-13.30 Inne formy aktywizowania dziecka:  zorganizowane formy aktywności psychoruchowej : zabawy orientacyjno -porządkowe, czynności organizacyjne
i porządkowe oraz higieniczne , przygotowanie do wspólnego posiłku OBIAD,Relaksacja, muzykoterapia, bajko terapiaZabawy swobodne dzieci i z niewielkim udziałem nauczyciela: zabawy konstrukcyjne, tematyczne z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych M. Montessorii, oraz  zabawy plastyczne gry i zabawy stolikowe, układanki, puzzle inne aktywności podejmowane z inicjatywy dziecka .
13.30-14.30

 

14.30-17.30

 

Zabawy swobodne dzieci i z niewielkim udziałem nauczyciela:  realizowane wg zainteresowań i potrzeb dzieci .Inne formy aktywizowania dziecka:

przygotowanie do wspólnego posiłku

PODWIECZOREK

Zabawy wg. zainteresowań dzieci: zabawy orientacyjno-porządkowe, czynności organizacyjne, praca indywidualna, zespołowa, zabawy na świeżym powietrzu